CERTIFIKÁT

Spoločnosť SVAMAN má zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2008. Tento systém máme úspešne implemtovaný na všetkých úsekoch našej spoločnosti.  HACCPHazard Analysis and Critical Control Points alebo Analýza rizík a kritických kontrolnch bodov. Tento systém pomáha určiť a identifikovať tie najdôležitejšie výrobné operácia z hľadiska bezpečnosti potravín, vďaka čomu ich môžeme neustále monitorovať a mať ich tak pod kontrolou.